Dịch vụ cho thuê License
Công ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ Hoàng Hải IT

Dịch vụ cho thuê License

03-04-2019

Dịch vụ cho thuê License

Chương trình SPLA (Service Provider License Agreement) giữa Viettel Hoàng Hải IT và Microsoft, mang đến dịch vụ thuê bản quyền phần mềm mới nhất của Microsoft như Window Server, SQL Server, Exchange, Lync, Sharepoint, cho phép bạn thuê bản quyền và thanh toán theo tháng cùng với dịch vụ IDC, không cần phải tốn chi phí mua bản quyền.


GỌI ĐIỆN SMS CHỈ ĐƯỜNG
Loading